Technisch leidinggevende (incompany via Lomans academy) – ODT

Een leiderschapsprogramma voor mensen die op dit moment in de techniek werken. Een mbo-diploma niveau 3 is vereist om je te kunnen inschrijven voor deze opleiding.

De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 dagdelen.

De opleiding duurt 10 maanden, bestaande uit 10 bijeenkomsten van 2 dagdelen en vindt plaats bij Lomans in Amersfoort.

Dag 1: Kick-off van het programma en inleiding in Projectmanagement
• Kenmerken van projectmatig werken
• Kenmerken van een project
• Taken en verantwoordelijkheden in de projectorganisatie
• Kwaliteit, budget, mensen en doorlooptijd

Dag 2: Leiderschapsstijlen
• Wat is een leiderschapsstijl?
• Welke stijlen zijn er?
• Welke stijl hanteer jij? (leiderschapstest)
• Van onbewust bekwaam, naar bewust bekwaam

Dag 3: Projectmanagement (vervolg)
• Projectplanning kunnen lezen
• Opstellen van een dagplanning (wat, wie, wanneer en waar)
• Waarom het belangrijk is om je aan de planning te houden?
• Maak tijd om de planning te bekijken
• Projectbeheersing en -sturing

Dag 4: Feedback geven en ontvangen
• Feedback geven
• Feedback effectief ontvangen
• Invloed uitoefenen op lastige situaties
• Jezelf uitspreken

 

Dag 5: Administreren en archiveren gegevens
• Gebruik en hanteren van het 4PS
• Omgaan met de tablet
• Inventariseren van materialen, bestellen van materialen en middelen
• Vastleggen van meerwerk (proces en procedures)
• Revisie van tekeningen

Dag 6: Effectief communiceren
• Assertief communiceren
• Gesprekken voeren (voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken)
• Omgaan met weerstand door medewerkers of opdrachtgevers/ derden
• Samen sterk in een overleg: afstemming tussen de E en W vooraf aan het bouwoverleg
• Hoe ga je om met de uitvoerder?

 

Dag 7: Financieel inzicht
• Voortgangsbewaking (in te zetten uren/ nacalculatie)
• Inzicht in het bestek en wat de klant heeft gekocht.
• Inspelen op materiaal keuze en vooraf bedenken waar inkoopprijs het beste is.
• Werkvolgorde aanpassen en efficiënter maken.
• Vastleggen van meerwerk
• Rendement, calculatie en bestek

 

Dag 8: Aansturen van een team
• Teamgevoel en een teamvormen
• Zelf denken activeren
• Motiveren van zelfontwikkeling
• Begeleiding van medewerkers tijdens werkzaamheden
• Werkoverleg organiseren en leiden

 

Dag 9: Projectmanagement (afronden) en KAM
• Activiteitenplan kunnen opstellen
• Essentie van projectmanagement
• Verantwoording nemen (durf beslissingen te nemen)
• Voert eindcontrole uit/ projectevaluatie
• Veiligheid op de bouw en hanteren VGM map

 

Dag 10: Afronding van het programma
• Wrap-up van de voorgaande 9 bijeenkomsten
• Extra uitleg over eerder behandelde thema’s (al naar behoefte)