Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg (C0098)

Ben jij al een professional in de zorg en wil jij je verbreden?

Dit scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die interesse hebben in het ondersteunen op het gebied van zelfzorg, het uitvoeren van zorg technische handelingen en het handelen tijdens onvoorziene- en crisissituaties en dit graag willen leren.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel ben je direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen op het gebied van zelfzorg en het uitvoeren van een aantal zorg technische handelingen (het checken en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp).
Daarnaast
ben je beter uitgerust om te handelen tijdens onvoorziene en crisissituaties. Hierdoor kan de je een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en zorg.
 Door het volgen van deze cursus wordt de kwaliteit van de ondersteuning en voorlichting op het gebied van zelfzorg, de uitvoering van een zorg technische handeling en het professioneel handelen in een onvoorziene of crisissituatie gewaarborgd. 

Duur: 8 lesdagen van 6 uur
Prijs: €1475,- per cursist
Startdata: op aanvraag
Erkenning: MBOcertificaat C0098 

Programma*
Lesdag 1: Wet en regelgeving en GVO
Lesdag 2: Medicatie kennis, medicijnen checken en registreren + anatomische kennis
Lesdag 3: Medicatie kennis, medicijnen distribueren en toedienen
Lesdag 4: Eerste hulp bij verwondingen en vergiftigingen
Lesdag 5: Methodiek
Lesdag 6: Gezondheid en ethiek
Lesdag 7: Eigen regie en palliatieve zorg
Lesdag 8: Veiligheid, technologie en communicatie
*onder voorbehoud van kleine verschuivingen in het programma

Erkenning
Na het volgen en het succesvol afronden van het praktijkexamen van deze module, ontvangen je het landelijk erkende mbo-certificaat, individueel begeleiden in de MZ. (C0098)
Dit certificaat is een officieel erkend deel van het diploma, en geeft dan ook kwalificatie aan de bijbehorende bevoegdheden. Met dit certificaat kan vrijstelling worden aangevraagd voor het vervolg van de opleiding tot Persoonlijk begeleider Maatschappelijke zorg.

Toelatingseisen
De cursist is tenminste 16 uur per week werkzaam in de maatschappelijke zorg;
waarbij het op de werkplek mogelijk moet zijn praktische vaardigheden te oefenen en te laten beoordelen.

Data
Op aanvraag.

Locatie 
Deze nascholing kan plaatsvinden op een van de locaties van MBO Amersfoort in Amersfoort. Wij kunnen deze nascholing ook in-company verzorgen. 

Kosten
€1475,- per cursist.