Werkgever

Welkom bij het Professionals Programma van MBO Amersfoort!

Het Professionals Programma van MBO Amersfoort biedt een speciaal aanbod dat is ontwikkeld voor medewerkers die hun leven lang willen blijven ontwikkelen. Van korte cursussen, vakdiploma’s tot volledig erkende mbo-opleidingen; je kunt ervoor bij ons Professionals Programma terecht.

Als werkgever ben je vanzelfsprekend gebaat bij een ‘up to date’ kennisniveau van je werknemers; deskundigheidsbevordering is niet voor niets vaak een speerpunt in de HR plannen.
Om je getalenteerde medewerkers te blijven boeien maar ook voor diegenen met een kennis- of vaardigheidshiaat, kijken we graag met je mee en vinden we samen het best passende nascholingsaanbod.

Naast het vaste aanbod bieden wij ook maatwerktrajecten aan.
Meer informatie hierover vind je onder het kopje Maatwerktrajecten.

Waar ben je naar op zoek?

Subsidies en financiering

De kosten van cursussen en (deel-) opleidingen verschillen sterk. Dit hangt onder andere samen met het verschil tussen reguliere (door de overheid gefinancierde) opleidingen (BBL) en flexibele (diplomerings)trajecten.

Daarnaast heeft een maatwerktraject dat een paar maanden loopt vanzelfsprekend een hogere prijs dan een 1 daagse opfristraining.

Subsidie

Er is een aantal subsidies die je als werkgever kunt aanvragen.
De meest interessante regelingen hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Kijk hier voor een compleet aanbod van alle subsidies en regelingen omtrent een leven lang ontwikkelen.

Subsidieregeling Praktijkleren

Deze subsidie is bedoeld voor erkende leerbedrijven, die een leer-/werkplek aanbieden aan een student die een mbo-opleiding volgt in de derde leerweg. De subsidie is een bijdrage in de begeleidingskosten en komt neer op een bedrag van maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats (bij een duur van 40 weken).

Kijk hier voor alle voorwaarden.

O&O fondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Je kunt een beroep  doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Er zijn vele O&O-fondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds. Ga na welke regelingen het O&O fonds in jouw branche heeft!

Desgewenst kijkt onze subsidioloog graag met je mee.

Geef op het contactformulier aan of daar behoefte aan is.


Aanbod

Jong of oud, bedrijf, instantie of zorginstelling, werkend of werkzoekend: het Professionals Programma van MBO Amersfoort is er voor iedereen!

Voor volledige mbo-opleidingen, korte mbo-programma’s, korte cursussen voor bij- of omscholing, maatwerk voor organisaties, of als samenwerkingspartner. Wij leveren als partner een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt.

Commercieel en administratief

Bekijk opleidingen

Horeca

Bekijk opleidingen

Zorg en Welzijn

Bekijk opleidingen
Timmerman aan het werk

Techniek

Bekijk opleidingen

Uiterlijke verzorging

Bekijk opleidingen
Student Tandtechniek (BOL), Hassan

Gezondheids-
techniek

Bekijk opleidingen

Maatwerktrajecten

Naast het vaste aanbod van opleidingen en cursussen bieden we ook maatwerkcursussen aan. Op basis van een gesprek over de wensen en behoeftes plannen we de training in, die wij op een door jullie gekozen locatie kunnen uitvoeren. We kijken goed naar jullie organisatie en bepalen samen welk aanbod het beste past.

Een Maatwerktraject heeft veel voordelen:

  • optimale afstemming op de organisatie/ het bedrijf
  • de training wordt gepland wanneer en waar het de organisatie uitkomt
  • besparing van reistijd en –kosten
  • het hele team in één keer op hetzelfde kennisniveau!

Offerte ontvangen? Vul ons contactformulier in.

Erkende kwaliteit

Het Professionals Programma van MBO Amersfoort voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Volledige mbo-opleidingen
Op basis van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) bieden wij erkende mbo-opleidingen aan. Die erkenning garandeert dat de medewerker een opleiding van goede kwaliteit volgt en dat hij/zij een officieel mbo-diploma ontvangt. 

Korte mbo-programma’s
Volgt men een van onze korte mbo-programma’s, dan ontvangt de medewerker een officieel diploma van het Professionals Programma. Deze korte programma’s zijn gebaseerd op de erkende mbo-opleidingen. Ze voldoen dan ook aan dezelfde kwaliteitseisen en veel van deze diploma’s kunnen vrijstelling opleveren in een volledige mbo-opleiding.

Vakdiploma’s
Bij het Professionals Programma kan men, naast de door de overheid erkende mbo-diploma’s,  ook een door de branche erkend vakdiploma behalen. Deze opleidingen worden ontwikkeld in nauw overleg met de overkoepelende branche- en beroepsorganisaties en sluiten daarom heel goed aan op de eisen uit het vakgebied. 

Korte cursus
Soms volstaat een korte opfriscursus zodat een medewerker een vaardigheid bij kan spijkeren of bepaalde theorie op een thema kan opfrissen en bijleren.  Voor deze cursussen ontvangt men een Getuigschrift – Bewijs van Deelname.

CRKBO registratie
Ook zijn wij geregistreerd bij het Centraal Register Korte Beroeps Opleidingen (CRKBO). Het CRKBO is een kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

Wat is het CRKBO? In het CRKBO-register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. De CRKBO-normen en voorwaarden worden opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland. Omdat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen hebben wij nu een formele registratie. Dit levert jou, naast een mogelijk financieel voordeel, ook een stuk zekerheid op dat wij staan en gaan voor niets minder dan kwaliteit!

Waarom Professionals Programma?

  • Deskundige docenten; expertise gegarandeerd!
  • Kennis op maat; we investeren in het vooraf goed afstemmen van je vraag op ons aanbod;
  • Erkenning: civiele waarde door erkende MBO certificering en MBO diplomering, branchediploma’s en getuigschriften;

Kortom: wij zijn graag je betrouwbare samenwerkingspartner. Betrokken, persoonlijk en om de hoek.
Zo bereiken we ons gemeenschappelijk doel om de arbeidsmarkt in onze mooie regio te verstevigen.

Petra Adelaar
Opleidings adviseur Woonzorgcentrum Silverein

“Jullie zetten je inhoudelijke expertise flexibel in, waarbij de samenwerking heel gemakkelijk gaat! Voor onze medewerkers wordt zo leren en ontwikkelen leuk, dat is dus fijn samenwerken!