Werknemer

Het is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Zo blijf je aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Of je je nu wilt om- of bijscholen, je vindt bij ons altijd de opleiding die bij je past. En natuurlijk houden we rekening met het volgen van een opleiding in combinatie met je werk en/of je gezin. Zo behoort het versneld halen van een diploma of certificaat tot de mogelijkheden. Vaak kun je de opleiding in de avonduren volgen en onze opleidingen starten in veel gevallen meerdere keren per jaar.

Bekijk hieronder ons aanbod. Heb je vragen of moeite met het maken van een keuze? Neem gerust contact met ons op!

Waar ben je naar op zoek?

Subsidies en regelingen

Jezelf ontwikkelen is het investeren waard, en het is natuurlijk mooi meegenomen als je daarbij gebruik kunt maken van bepaalde subsidies of financiële regelingen. Daardoor kunnen de kosten voor jou een stuk lager uitvallen. Zowel voor particulieren als organisaties zijn er verschillende subsidies en regelingen mogelijk. De meest interessante regelingen hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Kijk hier voor een compleet aanbod van alle subsidies en regelingen omtrent een leven lang ontwikkelen.

Subsidieregeling Praktijkleren

Deze subsidie is bedoeld voor erkende leerbedrijven, die een leer-/werkplek aanbieden aan een student die een mbo-opleiding volgt in de derde leerweg. De subsidie is een bijdrage in de begeleidingskosten en komt neer op een bedrag van maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats (bij een duur van 40 weken).

Kijk hier voor alle voorwaarden.

O&O-fondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Er zijn vele O&O-fondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds.

Ga na in welke branche jij werkzaam bent en welke regelingen het O&O fonds in jouw branche heeft.


Aanbod

Commercieel en administratief

Bekijk opleidingen

Horeca

Bekijk opleidingen

Sportleraar op sportveld

Sport

Bekijk opleidingen

Zorg en Welzijn

Bekijk opleidingen
Timmerman aan het werk

Techniek

Bekijk opleidingen

Kinderopvang

Bekijk opleidingen

Uiterlijke verzorging

Bekijk opleidingen
Student Tandtechniek (BOL), Hassan

Gezondheids-
techniek

Bekijk opleidingen

Erkende kwaliteit

Het Professionals Programma van MBO Amersfoort voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Volledige mbo-opleidingen
Op basis van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) bieden wij erkende mbo-opleidingen aan. Die erkenning garandeert jou dat je een opleiding van goede kwaliteit volgt en dat je een officieel mbo-diploma ontvangt.

Korte mbo-programma’s
Volg je een van onze korte mbo-programma’s, dan ontvang je een officieel diploma van het Professionals Programma. Deze korte programma’s zijn gebaseerd op de erkende mbo-opleidingen. Ze voldoen dan ook aan dezelfde kwaliteitseisen en veel van deze diploma’s kunnen vrijstelling opleveren in een volledige mbo-opleiding.

Vakdiploma’s
Bij het Professionals Programma kun je naast de door de overheid erkende mbo-diploma’s ook door de branche erkende vakdiploma’s behalen. Deze opleidingen worden ontwikkeld in nauw overleg met de overkoepelende branche- en beroepsorganisaties. Deze opleidingen sluiten dan ook heel goed aan op de eisen vanuit het vakgebied. 

CRBKO registratie
Ook zijn wij geregistreerd bij het Centraal Register Korte Beroeps Opleidingen (CRKBO). Het CRKBO is een kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

Wat is het CRKBO? In het CRKBO-register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. De CRKBO-normen en voorwaarden worden opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland. Omdat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen hebben wij nu een formele registratie. Dit levert jou, naast een mogelijk financieel voordeel, ook een stuk zekerheid op dat wij staan en gaan voor niets minder dan kwaliteit!

Leerwerkplek en vacatures

Om te starten met een opleiding heb je een leerwerkplek nodig. Een leerwerkplek wordt ter beschikking gesteld door werkgevers zodat jij als werknemer naast het uitvoeren van werkzaamheden binnen een organisatie ook kan leren.

Wil je je bij jouw huidige werkgever laten bijscholen? Dan is het belangrijk dat je checkt of jouw werkgever erkend is. Op de website van SBB kun je vinden of jouw leerwerkplek erkend is en wat een organisatie moet doen om een erkende leerwerkplek te worden.

Stagemarkt

Heb je nog geen leerwerkplek gevonden? Kijk dan eens op de website van Stagemarkt. Je vult hier gemakkelijk je branche en woonplaats in en Stagemarkt laat de beschikbare plekken zien. Alle organisaties die je op Stagemarkt vindt zijn erkend.

Zoeken op vacatures

Heb je nu geen werk en zou je wel graag aan de slag gaan, zie hieronder voor een aantal websites waar je vacatures kunt vinden.