Opleiding Instructeur MBO

Wil je graag werken in het onderwijs en je bezig houden met de praktijkonderdelen van de opleiding, maar beschik je nog niet over het juiste diploma? Volg dan onze flexibele Instructeursopleiding. Onze instructeursopleiding gaat uit van jouw praktijk en richt zich vooral op het aanleren van de pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden, die horen bij het vak.
Je leert hoe je jouw kennis en ervaring het beste kunt overbrengen op mbo studenten en hoe je hen daar het beste bij kunt begeleiden.
Hoe zorg je voor een prettige sfeer in de groep?
Uit welke werkvormen kun je kiezen?
En hoe geef je de mbo studenten op een positieve manier de juiste feedback?

Tijdens de opleiding leer je om de vertaalslag te maken van de geleerde theorie naar jouw dagelijkse lespraktijk. Om het diploma te halen, zijn naast de didactische en pedagogische vakken ook Nederlands, Engels en Rekenen verplicht, net als een opdracht Loopbaan & Burgerschap en een keuzedeel.

Onze flexibele Instructeursopleiding is zo opgezet, dat je versneld door de leerstof kunt.

Duur:               10  – 12 maanden
Erkenning:      mbo-diploma – crebo 25575
Kosten:           € 4.390,- per cursist
Locatie:           MBO Amersfoort, Leusderweg 30-34, Amersfoort
Startdatum:     3 september 2024

Voor wie?
Voor degene die mbo-studenten graag alles over de praktijk wil leren binnen een specifieke beroep.

Toelatingseisen
Om te worden toegelaten tot deze opleiding moet je in ieder geval aantoonbare relevante werkervaring hebben en minimaal een mbo diploma op niveau 3. Ook een Leer/werkplek bij een mbo-opleider die tevens een erkend leerbedrijf is voor tenminste 16 uur per week, is nodig. Het maken van een AMN talentscan, het aanleveren van een werkgeversverklaring en het advies vanuit het intakegesprek maken deel uit van de toelating tot deze opleiding.

Programma
Tijdens deze opleiding komen thema’s aan bod als pedagogiek, didactiek, ontwikkelingspsychologie, communicatiestijlen en studentontwikkeling.

Het opleidingsprogramma bestaande uit vijf modules ziet er samengevat als volgt uit:

Vakinhoudelijk deel
Didactiek
Pedagogiek en Doelgroepen
Deskundigheid en kwaliteit + intervisie

Generiek deel
Nederlands, Engels en rekenen
Keuzedelen en opdracht Loopbaan en Burgerschap

 

Module 1; Didactiek, bestaat uit 6 fysieke bijeenkomsten waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Algemene Didactische Principes en Beroepsgerichte Didactiek
 • Studentenontwikkeling en Inhoudelijke Kennis
 • Organisatorische Leeromgeving en ICT-gebruik
 • Communicatie en Groepsdynamica
 • Interactieve workshops zoals AI in onderwijs en presentaties ‘miniles’

 

Module 2; Pedagogiek en doelgroepen, bestaat uit 6 fysieke bijeenkomsten waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Ontwikkelingspsychologische en pedagogische uitgangspunten
 • Pedagogische methoden en studentenontwikkeling
 • Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en aanpassingsvermogen
 • Culturele diversiteit en bedrijfsculturen
 • Praktijkgerichte toepassingen en reflectie

 

Module 3; Deskundigheid en kwaliteit + intervisie, bestaat uit 2 fysieke bijeenkomsten, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Studentenvolgsystemen en kwaliteitszorg in het onderwijs
 • Toepassen van beroepskennis en wet- en regelgeving in de praktijk
 • Samenwerkingsmodellen en sociale vaardigheden
 • Professionele ontwikkeling en vakbekwaamheid
 • Evaluatietechnieken en intervisie

 

Module 4: Nederlands, Engels en Rekenen

 • Door middel van e-learning bestudeer je zelfstandig en in eigentijd de vakken Nederlands, Engels en Rekenen op mbo niveau 4. Iedere lesdag is er 1,5 uur lestijd Nederlands, Engels en Rekenen (NER) waarbij de docent voor vragen en uitleg beschikbaar is.
 • Dit vraagt naar verwachting gemiddeld 5 uur zelfstudie per week.

Let op, ten behoeve van de  e-learning onderdelen in de opleiding, is het nodig dat je over een goed werkende laptop beschikt.

Module 5:  Keuzedeel en Loopbaan en Burgerschap; zelfstudie

 • Bij een mbo niveau 4, specialistenopleiding die 1 jaar duurt zoals deze, kies je 1 keuzedeel; uit een gevarieerd aanbod, bijvoorbeeld het keuzedeel: Diversiteit, Digitale vaardigheden, of  Inspelen op innovaties.
 • Je doet ook examen in het keuzedeel. Het cijfer dat je haalt, komt op je mbo-diploma te staan, net als het onderwerp. Daarmee laat je aan werkgevers zien wat je kan en weet.
 • Ook Loopbaan en Burgerschap is een onderdeel van de opleiding. Jij krijgt hier een opdracht voor, waar je zelfstandig in ongeveer 4 uur per week, thuis of op je werkplek aan kunt werken.

 

Hoe word je begeleid?

 • Begeleiding vindt plaats op de werkplek door een (senior) collega.
 • Vanuit de opleiding staat er naast de vakdocenten, een leercoach tot je beschikking: deze leercoach is laagdrempelig via MS TEAMS bereikbaar voor vragen tijdens zowel de fysieke als e-learning modules/lesdagen.
 • Mocht je behoefte hebben aan wat meer begeleiding, dan is dat mogelijk tegen een meerprijs. Hierbij kun je denken aan wekelijks een contact moment (fysiek of online) waarin naast leervragen met betrekking tot de onderwijsinhoud, ook leervragen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling besproken worden. Samen bepalen we wat bij jou past en welke prijs hierbij hoort.

 

Erkenning
Na het succesvol afronden van de opdrachten en examens ontvang je het landelijk erkend
mbo- diploma Instructeur mbo – crebo 25575, niveau 4.

 

 

 

De opleiding is komend jaar op de dinsdag ingepland. Zie hieronder het schema met de data.

Kick-off 3 september 2024
1e bijeenkomst 17 september 2024
2e bijeenkomst 1 oktober 2024
3e bijeenkomst 15 oktober 2024
4e bijeenkomst 26 november 2024
5e bijeenkomst 10 december 2024
6e bijeenkomst 7 januari 2025
7e bijeenkomst 21 januari 2025
8e bijeenkomst 4 februari 2025
9e bijeenkomst 18 februari 2025
10e bijeenkomst 4 maart 2025
11e bijeenkomst 18 maart 2025
12e bijeenkomst 1 april 2025
13e bijeenkomst 22 april 2025
14e bijeenkomst 13 mei 2025

 

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats bij MBO Amersfoort, School voor Gezondheidszorg en Welzijn, Leusderweg 30-34, in Amersfoort.

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen € 4.390,-.

In dit bedrag is inbegrepen:

 • AMN test en intakegesprek
 • 1 Kick-off bijeenkomst op school
 • 14 lesdagen op schoollocatie verzorgd door vakdocenten MBO Amersfoort
 • Basis leer-coaching
 • Leer- en lesmaterialen
 • Examinering (inclusief 1 herexamen)
 • Koffie/thee/lunch op de lesdagen
 • Officieel erkend mbo- diploma

 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Melissa Voerman via mavn@mboamersfoort.nl of met Ilse Brouwer via iebw@mboamersfoort.nl. Zij zullen zo snel als mogelijk contact met je opnemen en je vragen beantwoorden.

De opleiding kent zestien opleidingsdagen waarin hoofdzakelijk gewerkt wordt aan je pedagogische en didactische deskundigheid. De opleiding leidt tot een erkend mbo-diploma op niveau 4. De opleidingsdagen voor het aankomende schooljaar zullen zo snel als mogelijk bekend worden gemaakt en zijn terug te vinden in de opleidingsgids .