Flex-opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang

Deze opleiding leidt op tot ‘juf’ of ‘meester’ bij het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.
De pedagogisch medewerker zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen. Zij stimuleert hen in hun cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.
En natuurlijk werk zij goed samen met collega’s en stemt de ontwikkeling van de kinderen af met hun ouders en opvoeders.

Duur: 12 tot 18 maanden
Erkenning: mbo-diploma – crebo 25603
Kosten: € 5.500,- per cursist
Locatie: MBO Amersfoort, Leusderweg 30-34, Amersfoort
Data: eerstvolgende startdatum najaar 2024

Wie het mbo-diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 behaalt kan gekwalificeerd aan de slag in de kinderopvang. Daarnaast geeft dit diploma ook toegang tot de volgende opleiding op niveau 4:

  • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, niveau 4
  • Onderwijsassistent, niveau 4

Voor wie?
Zijinstromers, herintreders met interesse voor het werken in de kinderopvang.
Werknemers en werkzoekenden uit andere branches die een loopbaan in de kinderopvang ambiëren.

Toelatingseisen
Vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of;
Havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of;
Diploma mbo niveau 2.
Leer/werkplek bij een erkend leerbedrijf in de kinderopvang voor tenminste 16 uur per week.

Programma
Tijdens deze opleiding komen thema’s aan bod als ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, communicatiestijlen, spelactiviteiten, wet- en regelgeving en gespreksvaardigheid.

Het opleidingsprogramma ziet er samengevat als volgt uit:

  • Er wordt gestart met een zogenaamde ‘Bootcamp’ waarbij in 8 weken (4 dagen van 6 uur per week) theoretisch onderwijs gevolgd wordt op school. Na 4 weken theorie wordt 1 week ‘snuffelstage’ gelopen bij een KOV-centrum in de buurt. Daarna volgen de laatste 4 weken theoretisch onderwijs.
  • En dan… aan de slag. Leren in de praktijk door middel van een (leer)werkplek voor 16 uur per week met opdrachten.
  • Het leren in de praktijk wordt afgewisseld met 15 terugkom-lesdagen (inclusief examenvoorbereiding) op school.
  • Voor zelfstudie moet 15-20 uur per week worden gerekend.
  • De examendagen bestaan uit vakinhoudelijke examens voor in de praktijk, algemene vakken (Nederlands (niveau 3F) , Rekenen, Loopbaan &Burgerschap) en drie keuzedelen.

 

Data
Eerstvolgende startdatum wordt najaar 2024. Zodra de data bekend zijn zullen wij ze online zetten.

Voor zowel werknemers als werkgevers zijn diverse subsidies en regelingen ten behoeve van tegemoetkoming in de kosten. Zie hiervoor onze pagina met informatie over subsidies en regelingen.

We verzorgen ook maatwerktrajecten, afgestemd op de wensen van jouw medewerkers en organisatie. Mocht hier interesse voor zijn, neem dan contact met ons op via: info@professionalsprogramma.nl.