Professionalisering en kwaliteit in de Maatschappelijke Zorg (C0104)

Na het volgen van deze korte praktische module ben je direct inzetbaar in het werkveld van zorg en welzijn. Je bewaakt de kwaliteit van de ondersteuning van de cliënten en leert nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers te begeleiden. Daarnaast werk je aan je eigen professionele ontwikkeling..

Je werkt zelfstandig, stemt wat je doet af en zo nodig bespreek je knelpunten met het (multidisciplinaire) team of je leidinggevende. Zo nodig overleg je met (externe) deskundigen.

Duur:            5 lesdagen en 2 online lesmomenten verdeeld over 6 maanden
Prijs:             € 1.250,- per cursist
Startdata:     op aanvraag
Erkenning:   MBO certificaat  – C0104

Het programma van deze module ziet er zo uit:

 1. Online lesmoment; korte introductie en uitleg van de eerste twee praktijkopdrachten
 2. Fysieke lesdag; kennismaking, bieden van kwaliteit
 3. Fysieke lesdag; bieden van kwaliteit
 4. Online lesmoment; uitleg praktijkopdracht
 5. Fysieke lesdag; professionele ontwikkeling
 6. Fysieke lesdag;               begeleiden van nieuwe collega’s
 7. Fysieke lesdag; presentaties en uitreiken examenmappen

Je gaat dus 5 dagen naar school en hebt 2 online lesmomenten verdeeld over ongeveer een half jaar.
Tussendoor oefen je in de praktijk dat wat je in theorie leert, onder begeleiding van een van je collega’s.

LET OP: om het programma goed te kunnen volgen heb je een goed werkende laptop nodig.
Je ontvangt een (klein) blocnote en pen.

Toelatingseisen

 • Om deel te nemen moet je minimaal 16 uur werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf en minimaal één van de volgende vooropleidingen hebben:
  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
  • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2)
  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
 • Beheersing van de Nederlandse taal (2F of vergelijkbaar) i.v.m. het kunnen volgen van de lessen.
 • Begeleiding van een ervaring ontvangen op de werkplek is een vereiste.
 • Daarnaast ben je bereid eigen tijd te stoppen in het leertraject
 • Je hebt (enige) digitale vaardigheden. Dit is belangrijk omdat je bijeenkomsten via TEAMS zal bijwonen en via TEAMS ook opdrachten zal inleveren.

Data
Op aanvraag.
Data en lestijden voor een uitvoering zijn in overleg met de opdrachtgever en kunne zowel op school als in company worden uitgevoerd.

Locatie
De fysieke lesdagen vinden plaats bij MBO Amersfoort aan de Leusderweg 30-34 in Amersfoort.

Kosten
Deze landelijke erkende module kost € 1.250,- per cursist.