Taal op de werkvloer

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Het is de basis om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Investeren in taal op de werkvloer biedt een heel aantal voordelen voor werkgevers. Zo neemt het ziekteverzuim af, werken werknemers veiliger, worden er minder fouten gemaakt en gaat de kwaliteit van het werk omhoog.

Belangrijkste reden om de kennis van de Nederlandse taal te vergroten zijn:

  • In staat zijn om werkinstructies te begrijpen en op te volgen.
  • Veiligheid, in staat zijn om regels te kennen, te begrijpen en er naar te handelen.
  • Collega’s kunnen aanspreken op deze regels.
  • Sociale omgang, aandacht voor onderlinge communicatie.

 

Wij bieden maatwerk scholing!
Voor die medewerkers of instromers waarbij twijfels over het juiste taalniveau bestaan, bieden wij bijscholing. Vooraf nemen wij een test af bij de medewerkers om in te schatten op welk referentieniveau ze de Nederlandse taal machtig zijn.

 

“Het Professionals Programma van MBO Amersfoort levert ons deskundige en ervaren vakdocenten. Betrokken, persoonlijk en om de hoek. We krijgen direct toepasbare taalkennis op maat en de verwachtingen zijn vooraf goed afgestemd. Dat is niet alleen goed voor de mobiliteit en inzetbaarheid van ‘nieuwe Nederlanders’, ook als werkgever bereiken we ons doel om de arbeidsmarkt in onze mooie regio te verstevigen. Daar worden we allemaal beter van.” Aldus Charlotte Nieuwland van Newasco.

Programma

Het programma start met een intake/ test met elke individuele deelnemer. Daarna 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 a 3 uur, waarna de reeks bijeenkomsten wordt afgesloten met een afsluitende test.

Bijeenkomst 1.  Kennismaking, sociale gesprekken op de werkvloer

Bijeenkomst 2.  Vaktaal

Bijeenkomst 3.  Instructies begrijpen, woorden van volgorde

Bijeenkomst 4.  Vragen stellen bij instructies

Bijeenkomst 5.  Procedures uitvoeren: voorbereiden- uitvoeren- afwerken

Bijeenkomst 6.  Procedures uitvoeren: voorbereiden- uitvoeren- afwerken

Bijeenkomst 7.  Veiligheidsinstructies begrijpen; mondeling en schriftelijk

Bijeenkomst 8.  Veiligheidsinstructies begrijpen; mondeling en schriftelijk

Bijeenkomst 9.  Een werkoverleg voeren

Bijeenkomst 10.Praten over je functioneren en feedback geven

Data voor dit taalprogramma zijn op aanvraag en plannen wij samen met u als werkgever in op het tijdstip wat schikt en een locatie naar keuze.

  • Intake en test deelnemer
  • Programma bestaande uit 10 lesweken.
  • Elke week wordt er 2,5 a 3 uur taalles gegeven.
  • De zelfstudietijd is gemiddeld 2 uur per week.
  • Afsluitende toets.

Maakt je organisatie scholingskosten, dan bestaan er regelingen om in aanmerking te komen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding vanuit ontwikkel- of opleidingsfondsen, subsidie of  Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen | SER | SER

We verzorgen ook maatwerktrajecten, afgestemd op de wensen van jouw organisatie. Mocht hier interesse voor zijn, neem dan contact op met onze accountmanager, Nadja Jonkers. Zij is te bereiken op 06-40907064 of njonkers@professionalsprogramma.nl.