Taal van 2F naar 3F – examen (10 weken)

Voor pedagogische medewerkers (ook invalkrachten!) in de kinderopvang en voorschoolse educatie, gelden m.i.v. 1 januari 2025 aangescherpte kwaliteitseisen (IKK).
Eén van de maatregelen is dat de pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F1 voor mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B22 staat hieraan gelijk.

We bieden maatwerk bijscholing!
Voor die medewerkers / instromers waarbij twijfels over het juiste taalniveau bestaan, bieden wij bijscholing.
– Er wordt gestart met een instaptoets.
– De uitslag bepaalt wie voor welke scholing in aanmerking komt:
-> A. volledig lesprogramma (20 weken)
-> B. examentraining (10 weken)

A. Volledige lesprogramma
Duur: 20 lesweken
Prijs: 1.475,- euro

B. Examentraining
Duur: 10 lesweken
Prijs: 875,- euro

Startdatum: bij voldoende inschrijvingen

Locatie: MBO Amersfoort – Leusderweg

Erkenning: Na het succesvol afronden van de examens wordt een MBO-verklaring afgegeven. Deze civiele waarde geldt als toevoeging bij de kwalificatie / het diploma mbo Pedagogisch medewerker Kinderopvang, niveau 3. De medewerker voldoet met deze mbo-verklaring aan de taaleis IKK en de taaleis VE.

Examentraining
Blijkt na de instaptoets dat de cursist op basis van vooropleiding en ervaring, al klaar lijkt voor het examen, dan komt hij /zij in aanmerking voor de examentraining.

– Dit programma bestaat uit 10 lesweken
– Er worden 12 lesuren verdeeld over 10 weken
– De zelfstudietijd is gemiddeld 5-10 uur per week.

Hoe worden de 12 lesuren verdeeld
– 4 uur examentraining lees- en luistervaardigheid (2 blokken van 2 uur)
– 4 uur examentraining Spreken (2 blokken van 2 uur)
– 4 uur examentraining Gesprekken voeren (2 blokken van 2 uur)

De bijscholing vindt fysiek plaats, wel is er als gewenst de mogelijkheid voor online en/of zgn ‘blended learning’ lesmomenten.

Belangrijk: om aan de examens mee te kunnen doen is 100% aanwezigheid noodzakelijk.

Het examen bestaat uit een landelijk centraal examen (CE) en een instellingsexamen (IE).
– Het Landelijk centraal examen (CE) Lezen en Luisteren vindt plaats in een speciaal afnamelokaal bij ons op school aan de Leusderweg in Amersfoort. Het vindt online plaats en wordt via ons Examenbureau ingepland op de beschikbare landelijke afnamemomenten.
– Het instellingsexamen (IE); Spreken en het IE Gesprekken wordt ook door ons examenbureau gepland, in de 4 vastgestelde afnameperiodes. Locatie MBO Amersfoort, Leusderweg.

Waarde voor de cursist
Na het succesvol afronden van de examens wordt een MBO-verklaring afgegeven. Deze civiele waarde geldt als toevoeging bij de kwalificatie / het diploma mbo Pedagogisch medewerker Kinderopvang, niveau 3. De medewerker voldoet met deze mbo verklaring aan de taaleis IKK en de taaleis VE.

Data
Oktober 2024

Locatie
MBO Amersfoort, Leusderweg

Kosten
A. Volledige lesprogramma
Duur: 20 lesweken
Prijs: 1.475,- euro

B. Examentraining
Duur: 10 lesweken
Prijs: 875,- euro