Taal van 2F naar 3F – lesprogramma en examen (20 weken)

Voor pedagogische medewerkers (ook invalkrachten!) in de kinderopvang en voorschoolse educatie, gelden m.i.v. 1 januari 2025 aangescherpte kwaliteitseisen (IKK).
Eén van de maatregelen is dat de pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F1 voor mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B22 staat hieraan gelijk.

We bieden maatwerk bijscholing!
Voor die medewerkers / instromers waarbij twijfels over het juiste taalniveau bestaan, bieden wij bijscholing.
– Er wordt gestart met een instaptoets.
– De uitslag bepaalt wie voor welke scholing in aanmerking komt:
-> A. volledig lesprogramma (20 weken)
-> B. examentraining (10 weken) – klik op deze link voor de volledige beschrijving van de ‘examentraining’

A. Volledige lesprogramma
Duur: 20 lesweken
Prijs: 1.475,- euro

B. Examentraining
Duur: 10 lesweken
Prijs: 875,- euro

Startdatum: oktober 2024

Locatie: MBO Amersfoort – Leusderweg

Erkenning: Na het succesvol afronden van de examens wordt een MBO verklaring afgegeven. Deze civiele waarde geldt als toevoeging bij de kwalificatie / het diploma mbo Pedagogisch medewerker Kinderopvang, niveau 3. De medewerker voldoet met deze mbo-verklaring aan de taaleis IKK en de taaleis VE.

Volledig lesprogramma
– Dit programma bestaat uit 20 lesweken.
– Elke week wordt er 2 uur les gegeven.
– De zelfstudietijd is gemiddeld 5-10 uur per week.

Hoe zijn deze 20 x 2 uur begeleide les verdeeld per onderdeel?
– 16 uur lees- en luistervaardigheid
– 8 uur spreekvaardigheid
– 8 uur examentraining spreken
– 8 uur oefenen met gesprekken voeren

De bijscholing vindt fysiek plaats, wel is er als gewenst de mogelijkheid voor online en/of blended lesmomenten.

Het examen (belangrijk: om aan de examens mee te kunnen doen is 100% aanwezigheid noodzakelijk)

Het examen bestaat uit een landelijk centraal examen en een instellingsexamen.
– Het Landelijk centraal examen (CE) Lezen en Luisteren, vindt online plaats in een speciaal afnamelokaal bij ons op school aan de Leusderweg in Amersfoort. Dit examen wordt via ons Examenbureau ingepland op de beschikbare landelijke afnamemomenten. Deze momenten staan vast.
– Het instellingsexamen (IE); Spreken en het examen Gesprekken worden ook door ons examenbureau gepland, en wel in de 4 daarvoor vastgestelde afnameperiodes. Locatie ook MBO Amersfoort, Leusderweg.

Waarde voor de cursist
Na het succesvol afronden van de examens wordt een MBO Verklaring afgegeven. Deze civiele waarde geldt als toevoeging bij de kwalificatie / het diploma mbo Pedagogisch medewerker Kinderopvang, niveau 3. De medewerker voldoet met deze mbo-verklaring aan de taaleis IKK en aan de taaleis VE.

Data
Oktober 2024

Locatie
MBO Amersfoort, Leusderweg

Kosten
A. Volledige lesprogramma
Duur: 20 lesweken
Prijs: 1.475,- euro

B. Examentraining
Duur: 10 lesweken
Prijs: 875,- euro