Tijdig herkennen en melden van (vermoedens van) kindermishandeling

Als je werkzaam bent in de kinderopvang, dan ben je vast bekend met de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is niet alleen bedoeld bij (vermoedens van) fysiek geweld, maar geldt ook voor psychisch geweld, seksueel geweld en verwaarlozing.

Een belangrijk onderdeel van je werk is jouw signaleringsfunctie!

Deze praktische cursus focust op het herkennen van en handelen op basis van signalen.
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk oefenen we het herkennen van die signalen en leer je de diverse vormen te onderscheiden. En als er een vermoeden is of ontstaat, wat doe je dan precies?
Intern zijn daar bij jouw werkgever vast afspraken over, maar het start met het signaal en de herkenning daarvan.  Het waakzaam zijn.  Daarin geven we je graag wat (meer) handvatten. 
We doen dat in kleine groepen t.b.v. de interactie én in een veilige omgeving.

Naast de inzet van onze eigen docent, werken we samen met een gastdocent van Veilig Thuis.
Veilig Thuis is namelijk de plek waar de meldingen binnenkomen.
Maar wat doet Veilig Thuis daar vervolgens precies mee?

In deze cursus leer je dus, naast het herkennen en handelen op basis van signalen, ook over de werkwijze van Veilig Thuis.  Ben je individueel of als werkgever op zoek naar een goede compacte cursus gericht op het herkennen van signalen van kindermishandeling en wil je meer leren over de werkwijze van Veilig Thuis?  Schrijf je dan in!

Duur:                    1 dagdeel
Prijs:                     150 euro
Data:                     op aanvraag
Erkenning:          Bewijs van deelname

 

Programma

8.30 uur               Inloop en koffie
9.00 uur               Theoretisch kader:
                               –  Begrippen en definities
                               –  Langs de 5 stappen uit de Meldcode

09.45 uur            Korte break

10.00 uur            We bespreken 3 praktijkcasussen; daarbij is er geen goed of fout, maar bespreken we samen waar je op kan letten, wat zie je dan, hoe kun je dat interpreteren en zo nodig vervolgen aan de hand van meldcode-stappen.

Huiselijk geweld
Jij bent pedagogisch medewerker op kinderdagverblijf ‘De Klimroos’. Daan is 2,5 jaar oud en komt 2 dagen bij jou in de groep. De ouders van Daan zijn aan het scheiden, en dat proces verloopt niet zonder slag of stoot… er is veel strijd, ook om Daan… We bespreken welke signalen jij oppikt.

Verwaarlozing
Fatin komt drie ochtenden naar de peuterspeelzaal. Het meisje is 3 jaar oud en heeft een forse taalachterstand. Verder heeft Fatin fors overgewicht. Het valt je op dat ze de laatste tijd regelmatig afwezig is, vaak zonder opgaaf van redenen.  Hoe handel je, waar let je op?

10:45  uur           Vragen n.a.v. de besproken casussen

11.00  uur           3e praktijkcasus

Seksueel misbruik/grensoverschrijdend gedrag
Destiny is een dreumes van 1,5 jaar oud en ze komt 3 dagen naar het   kinderdagverblijf. Haar gescheiden ouders hebben slecht contact met elkaar. Moeder heeft de omgang tussen Destiny en haar vader recent gestopt. Het valt jou op dat het meisje steeds opvallender gedrag laat zien wanneer zij met poppen speelt.  Gedrag dat helemaal niet bij haar leeftijd past. Wat doe je en wat niet?

12.00 uur            Laatste vragen en afronding

12.30  uur       Einde cursus

Toelatingseisen
Je bent werkzaam in de kinderopvang.

 

Erkenning
Je ontvangt aan het eind van de cursus een getuigschrift – bewijs van deelname.

 

Bedoeld voor
Medewerkers in de kinderopvang.

Startdata
Donderdag 17 november 2022 of dinsdag 31 januari 2023

Locatie
School voor Gezondheidszorg en Welzijn, Leusderweg 30-34, Amersfoort.

Kosten
Deze training kost € 150,- (vrijgesteld van BTW) inclusief cursusmateriaal, consumpties en een bewijs van deelname.

We verzorgen ook maatwerktrajecten, afgestemd op de wensen van jouw organisatie. Mocht hier interesse voor zijn, neem dan contact op met onze Business Development Manager, Inge Kleiss. Zij is te bereiken op 06-40528839 of ieks@mboamersfoort.nl.

Maakt je organisatie scholingskosten, dan bestaan er regelingen om in aanmerking te komen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding vanuit ontwikkel- of opleidingsfondsen, subsidie of brancheverenigingen, zie ook de regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen.