Voorschakeltraject Nederlandse taal in de kinderopvang

Wil jij gaan werken in de kinderopvang, maar wil je eerst de Nederlandse taal beter onder de knie krijgen? Dan kan je deze vooropleiding volgen en daarna gelijk doorstromen naar een opleiding pedagogisch medewerker in de kinderopvang.

Duur: 5 maanden
Prijs: € 2.500,- euro
Startdatum: bij voldoende inschrijvingen
Locatie: Entree opleidingen MBO Amersfoort, Valutaboulevard 20 Amersfoort
Afrondingsbewijs: bewijs van deelname

Student pedagogisch medewerker op stage kinderopvang

Programma
De eerste module concentreert zich op het verbeteren van de Nederlandse taal en dan vooral de woorden en zinnen die gebruikt worden in de kinderopvang. De tweede module kan dan meteen gecombineerd worden met een stage- of proefplaatsing. Daardoor verloopt het leerproces nog sneller en effectiever. Aan het einde van de opleiding krijgen de deelnemers een Nederlandse toets.

De volgende onderwerpen komen o.a. in de opleiding aan de orde:
• Kennismaking, sociale gesprekken voeren met ouder, kind en collega’s
• Instructies begrijpen
• Vragen stellen bij instructies
• Huishoudelijke procedures uitvoeren
• Actief aan een werkoverleg deelnemen
• Praten over je eigen functioneren en feedback geven

Beoordeling en resultaat
Na het volgen van de bijeenkomsten en het positief afronden van de afsluitende toets, ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.