Werkbegeleiderstraining

De begeleiding van studenten en stagiaires doe je er niet ‘gewoon even bij’ naast al je andere werkzaamheden. Het vereist  specifieke kennis (wat doe ik), vaardigheden (hoe doe ik dat?) en inzicht (waarom doe ik dat zo?).

Tijdens hun opleiding worden studenten theoretisch en praktisch geschoold tot beroepsgenoten. Zij moeten er tijdens dit leerproces vanzelfsprekend vanuit kunnen gaan, dat de werkbegeleiders op hun taak berekend zijn, voldoende tijd voor hen hebben, en bovenal enthousiast zijn om hen te begeleiden.

Voor die goede begeleiding is meer nodig dan alleen theoretische kennis. Het delen van ervaringen, het uitwisselen van ideeën en vooral het oefenen van vaardigheden zijn belangrijke onderdelen die in deze praktische training uitgebreid aan bod zullen komen.

Tijdens deze trainingsmiddagen gaan we in op jouw visie op begeleiden, kenmerken van goede werkbegeleiding en jouw rol en taak als werkbegeleider.

De canMEDS rollen (rollen die landelijk zijn vastgesteld en onderdeel uitmaken van het beroepsprofiel van de verpleegkundige), het kwalificatiedossier, leerstijlen en leerklimaat onderwerpen voor het eerste dagdeel.
Dagdeel twee gaat het over coachen, verschillende begeleidingsstijlen, de verschillende soorten gesprekken. We oefenen  met gesprekstechnieken.
Ook staan we stil bij reflecteren en de verschillende hulpmiddelen hierbij.

Het derde en laatste dagdeel staat in het teken van beoordelen. Hoe en wanneer doe je dit? Welke hulpmiddelen kan je hierbij inzetten?

Toelatingseisen
Je bent werkzaam als zorgprofessional en werkbegeleiding is of wordt een van jouw taken.

Erkenning
Na het volgen van de gehele training ontvang je een Bewijs van Deelname vanuit het Professionals Programma van MBO Amersfoort.

Bedoeld voor
Alle zorgprofessionals die werkbegeleiding in hun takenpakket hebben.

Data
Op aanvraag.

Locatie
MBO Amersfoort.

Kosten
Deze training kost € 295 per persoon.

Professionals Programma van MBO Amersfoort  is vrijgesteld van BTW.

De kosten voor een maatwerk/ incompany training worden in overleg met de werkgever vastgesteld.