Flex-opleiding Helpende Zorg en Welzijn (groepshulp)

Deze opleiding leidt je op tot groepshulp in de kinderopvang. Assistentie van de pedagogisch medewerker is de belangrijkste taak. Het helpen bij- en het begeleiden van kinderen bij het (buiten)spelen behoort tot de taken van een groepshulp. Net als het bedden opmaken, helpen...Lees verder

Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang (C0126)

Werken doe je samen. Tijdens deze cursus leren we je hoe je (nog) beter kunt worden in de samenwerking met je directe collega's en andere professionals. Je leert je eigen werkzaamheden te evalueren. Ook besteden wij tijd aan de (steeds meer digitale) communicatie met ouders/...Lees verder

Pedagogisch klimaat in de kinderopvang (C0125)

Hoe werk je aan een pedagogische basis onder het werken met (jonge) kinderen in de kinderopvang? Hoe zorg je voor een veilig pedagogisch klimaat (wat ís dat eigenlijk?), gericht op de wensen en behoeften van het kind? En hoe borg je een verantwoorde en stimulerende...Lees verder

Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang (C0123)

Elk kind ontwikkelt zich onder andere door (samen) te spelen. Tijdens deze module leer je om diverse (spel)activiteiten in te zetten op een methodisch manier. Wat dat inhoudt wordt uitgebreid behandeld. Hoe stimuleer je een kind tot (mee) spelen? En hoe volg je hoe dit...Lees verder

Keuzedeel Verdieping in de kraamzorg (K1432)

Deze compacte cursus biedt, zoals de titel al doet vermoeden, een verdieping op het gebied van de kraamzorg. Je leert assistentie te bieden tijdens de bevalling en geeft de benodigde zorg en ondersteuning aan moeder en kind. Natuurlijk ook aan de, mits aanwezige,...Lees verder

Taal – mee kunnen doen in de maatschappij  

Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving, is de beheersing van de Nederlandse taal heel belangrijk. Wie de Nederlandse taal niet, of onvoldoende, beheerst, heeft minder participatie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is zonde, iedereen verdient de kans om een opleiding...Lees verder

(Beter) Koken in de horeca of instellingskeuken (C0021)

In deze korte praktische en bovendien leuke cursus, komen vaardigheden aan bod die nodig zijn om ‘keukenwerkzaamheden’ op de juiste wijze uit te kunnen voeren.  Dat kan in de horeca zijn, maar ook in de instellingskeuken van een zorgorganisatie. Zeker als daar dagelijks...Lees verder

Taal van 2F naar 3F – examen (10 weken)

Voor pedagogisch medewerkers (ook invalkrachten!) in de kinderopvang en voorschoolse educatie, gelden m.i.v. 1 januari 2025 aangescherpte kwaliteitseisen (Wet IKK). Eén van de eisen is dat de pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau...Lees verder

Taal van 2F naar 3F – lesprogramma en examen (20 weken)

Voor pedagogisch medewerkers (ook invalkrachten!) in de kinderopvang en voorschoolse educatie, gelden m.i.v. 1 januari 2025 aangescherpte kwaliteitseisen (Wet IKK). Eén van de eisen is dat de pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau...Lees verder

Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg (C0098)

Ben jij al een professional in de zorg en wil jij je verbreden? Dit scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die interesse...Lees verder