Zij-instromers ook van start met BBL-opleiding

In september startten 18 zij-instromers met de BBL-opleiding Apothekersassistent aan MBO Amersfoort. Zij maakten al kort kennis met de opleiding vlak voor de zomer en starten nu officieel met het nieuwe schooljaar.
Het opzetten van BBL-opleidingen en versnelde versies daarvan vormden een essentieel onderdeel van het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! dat de SBA met regionale partners opzette om het tekort aan apothekersassistenten tegen te gaan.

Met het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! wilde de SBA samen met regionale partners 40 tot 50 zij-instromers werven die zich via een BBL-traject versneld laten opleiden tot apothekersassistent. Voor de regio Midden-Nederland werkte de SBA hiervoor onder andere samen met de apothekersvereniging AVMN, het Werkgevers Servicepunt (WSP) en MBO-Amersfoort. En met succes.

Lex Voitus van Hamme, directeur van de SBA: ‘Het was een intensief traject van informatiebijeenkomsten, voorlichtingsmiddagen, assessments en speeddates die door gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen uiteindelijk tot een mooi resultaat hebben geleid. Van de 307 mensen die zich in totaal hadden aangemeld, bleven er 102 over na de screening. Zij deden mee aan de speeddates met 47 apotheken. Dat leidde tot 42 BBL-contracten. Alle kandidaten zijn nu gestart met de opleiding. Met 42 zij-instromers die iedere dag een beetje meer apothekersassistent worden hebben we het gestelde doel bereikt,’ aldus Voitus van Hamme.

Hoe nu verder?
Om het te kort tegen te gaan is de SBA bezig met verschillende initiatieven. Het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! krijgt zeker ook een vervolg. Een onderzoek dat Bureau Bartels in opdracht van de SBA heeft uitgevoerd schetst een duidelijk beeld in welke regio’s de grootste tekorten aan apothekersassistenten te verwachten zijn, nu of in de nabije toekomst. Met de apothekersverenigingen in die regio’s gaat de SBA nu in gesprek. Want uiteindelijk valt of staat het succes van het wervingstraject met de bereidheid van apotheken om een werk-leerplek te bieden aan BBL’ers.