‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Agogisch medewerker GGZ

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25474
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Jij neemt graag het initiatief en je staat stevig in je schoenen. Je kunt je eigen gedrag aanpassen aan het gedrag van anderen. Je doet wat er moet gebeuren, ook als je in een lastige situatie zit. Jij geeft goed je grenzen aan. Spreekt dit je aan? Dan is de opleiding Agogisch medewerker GGZ misschien iets voor jou!

Dit is jouw toekomst

Als Agogisch medewerker GGZ werk je met mensen met problemen. Ze hebben bijvoorbeeld psychische problemen of een verslaving. Vaak hebben ze meer problemen. Bijvoorbeeld met scholing, werk, wonen, relaties, gezin en vrije tijd. Daardoor kunnen je cliënten niet goed meedoen in de maatschappij. Jij oordeelt niet. Jij werkt eraan dat ze zo veel mogelijk zelf kunnen blijven doen of weer gaan doen. Je praat hierover met je cliënten en de mensen om hen heen. Als je werkt, geef je zelf het goede voorbeeld. Er zijn allerlei plekken waar deze mensen geholpen worden met wonen, werk, dagbesteding en invulling van vrije tijd. Op die plekken kun jij na je opleiding werken.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Agogisch medewerker GGZ op twee manieren doen.
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en  je gaat 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Sociaal Werk, Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten Maatschappelijk Zorg en krijg je beroepsspecifieke vakken.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een agogisch medewerker GGZ precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je biedt ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg
 • Je levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
 • Je ondersteunt en stimuleert eigen herstel van de cliënt
 • Je begeleidt cliënten bij groepsgerichte activiteiten
 • Je ondersteunt, informeert en moedigt direct betrokkenen aan (zoals familie en vrienden)
 • Je voert coördinerende taken uit
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding. Bijvoorbeeld:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Cultureel en maatschappelijke vorming
 • Toegepaste psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Hbo Gezondheidszorg

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.