‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Begeleider gehandicaptenzorg

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25475
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Neem jij graag het initiatief? Ben je vriendelijk en creatief en kun je jouw gedrag aanpassen aan wat nodig is in een bepaalde situatie? Dan is de opleiding Begeleider gehandicaptenzorg misschien iets voor jou! Je doet wat er moet gebeuren en je sluit aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Daarbij geef je goed je eigen grenzen aan.

Dit is jouw toekomst

Als Begeleider gehandicaptenzorg verzorg en begeleid je mensen met een beperking. Het zijn mensen van alle leeftijden met verschillende beperkingen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking maar ook vaak een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Sommige mensen zijn meervoudig beperkt.

Jij ondersteunt deze mensen in hun dagelijks leven op het gebied van wonen en dagbesteding. Je stimuleert ze om zo zelfstandig mogelijk te zijn en geeft hen de aandacht en verzorging die ze nodig hebben. Er zijn allerlei plekken waar deze mensen geholpen worden. Met wonen, werk, dagbesteding en de invulling van vrije tijd. Op die plekken kun jij na je opleiding werken.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Begeleider gehandicaptenzorg op twee manieren doen.
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en ga je een dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding volg je hetzelfde programma als de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Leer bij een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je bij ons de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een school. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of –vrouw.

Je kunt de BOL-opleiding volgen bij onderwijsbedrijf: Leerhuis Hoenderberg

Geef bij je aanmelding aan dat je de studie bij een onderwijsbedrijf wilt volgen.

Twee diploma’s bij afstuderen?

Vanaf het tweede leerjaar kun je een traject volgen met de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3. Dit traject leidt tot dubbelkwalificering. Je verlaat de school dan met twee diploma’s: Maatschappelijke zorg niveau 3 en Verzorgende IG.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een begeleider gehandicaptenzorg precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je biedt zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
 • Je ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
 • Je ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt en directbetrokkenen (zoals familie en vrienden) bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling
 • Je voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 3 kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4, zoals:

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Agogisch medewerker GGZ
 • Thuisbegeleider
 • Sociaal maatschappelijk dienstverlener
 • Onderwijsassistent
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Sociaal cultureel werker

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.