‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Begeleider specifieke doelgroepen

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25476
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Neem je graag het initiatief en ben je zorgzaam? Blijf je rustig in lastige situaties? Dan is de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen misschien iets voor jou! Je doet wat er moet gebeuren en sluit je aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Jij geeft daarbij goed je grenzen aan.

Dit is jouw toekomst

Als Begeleider specifieke doelgroepen begeleid je mensen die niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Het zijn mensen van alle leeftijden. Jij kijkt goed waar je ze het best mee kan helpen en hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn. Cliënten verblijven in verzorgings- of verpleegtehuizen, welzijnsinstellingen of instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd. Op die plekken kun jij na je opleiding werken. Maar ook in de thuiszorg kun je aan de slag.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen op twee manieren doen.
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar en ga je 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding volg je hetzelfde programma als de opleiding Verzorgende IG.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een begeleider specifieke doelgroepen precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
  • Je biedt ondersteuning aan specifieke doelgroepen
  • Je levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
  • Je begeleidt specifieke doelgroepen en hun direct betrokkenen (zoals familie en vrienden) bij (dagelijkse) activiteiten
  • Je ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of deelname aan de maatschappij

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Twee diploma’s bij afstuderen?

Vanaf het tweede leerjaar kun je een traject volgen met de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3. Dit traject leidt tot dubbelkwalificering. Je verlaat de school dan met twee diploma’s: Maatschappelijke zorg niveau 3 en Verzorgende IG.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

  • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
  • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
  • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.