‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Begeleider specifieke doelgroepen

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25476
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Neem je graag het initiatief en ben je zorgzaam? Blijf je rustig in lastige situaties? Dan is de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen misschien iets voor jou! Je doet wat er moet gebeuren en sluit je aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Jij geeft daarbij goed je grenzen aan.

Dit is jouw toekomst

Als Begeleider specifieke doelgroepen begeleid je mensen die niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Het zijn mensen van alle leeftijden. Jij kijkt goed waar je ze het best mee kan helpen en hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn. Cliënten verblijven in verzorgings- of verpleegtehuizen, welzijnsinstellingen of instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd. Op die plekken kun jij na je opleiding werken. Maar ook in de thuiszorg kun je aan de slag.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen op twee manieren doen.
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar en ga je 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding volg je hetzelfde programma als de opleiding Verzorgende IG.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een begeleider specifieke doelgroepen precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
  • Je biedt ondersteuning aan specifieke doelgroepen
  • Je levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
  • Je begeleidt specifieke doelgroepen en hun direct betrokkenen (zoals familie en vrienden) bij (dagelijkse) activiteiten
  • Je ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of deelname aan de maatschappij

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Twee diploma’s bij afstuderen?

Vanaf het tweede leerjaar kun je een traject volgen met de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3. Dit traject leidt tot dubbelkwalificering. Je verlaat de school dan met twee diploma’s: Maatschappelijke zorg niveau 3 en Verzorgende IG.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.