‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker tweetalig

Aanmelden BOL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25848
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: September

Deze opleiding is voor de februari instroom helaas vol. De eerstvolgende start van de opleiding is september 2021. 

Hieronder lees je een aanvulling op de informatie over de reguliere opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Dit is jouw toekomst

Je gaat werken binnen het tweetalig primair onderwijs (tpo), op een internationale basisschool of bij tweetalige kinderopvang. Net wat bij jou past.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Deze tweetalige variant van de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch werker niveau 4 loopt zoveel mogelijk parallel met de gewone opleiding. Je gaat leren en werken (studie en stage). Zo’n opleiding heet beroepsopleidende leerweg (BOL).

In het eerste jaar van de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch werker krijg je een aantal uur extra Engels les per week, doe je projecten in het Engels en worden sommige vakken ook al in het Engels gegeven. Je loopt in de tweede helft van het eerste jaar 2 dagen per week stage binnen het tweetalig primair onderwijs of een tweetalig kindcentrum.

Je sluit het eerste jaar af met een reading comprehension test en een afsluitende presentatie in het Engels. Op basis van de resultaten hiervan, je resultaten voor andere vakken en je werk/beroepshouding wordt bepaald of je door mag naar het tweede jaar t-mbo.

Je krijgt in het tweede en derde jaar vakken in het Engels en je volgt ‘Cambridge English’. Verder loop je stage in het buitenland (8 weken), doe je Engelstalige projecten op school en werk je aan een ‘Student Portfolio’ bij. Daarin houd je je voortgang bij en laat je zien hoe jij je  Engelse vaardigheden ontwikkelt.

Verschillende toetsen zijn in het Engels en de afsluitende proeve van bekwaamheid in het derde jaar is in de praktijk in het Nederlands. Daarnaast zijn er verschillende certificaten te behalen, waaronder ‘Tweetalige opleiding’, Internationale stage’ en ‘Cambridge English’.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een gespecialiseerd pedagogisch medewerker precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je begeleidt kinderen bij hun ontwikkeling
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je draagt bij aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind/de kinderen
 • Je voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • Je stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • Je ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan Je biedt (gespecialiseerde) opvang
 • Je biedt persoonlijke verzorging
 • Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
 • Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Je organiseert werkzaamheden
 • Je voert coördinerende taken uit
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk
 • Je voert beleidsondersteunende taken uit
 • Je voert beheertaken uit

Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap (Citizenship).

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met deze mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Culturele en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk