‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25484
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Deze opleiding is voor de februari instroom helaas vol. De eerstvolgende start van de opleiding is september 2021. 

Jij bent zorgzaam en kunt je gemakkelijk verplaatsen in de belevings- en leefwereld van een kind of jongere. Je creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen je zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Afhankelijk van de setting kan je een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers en ben je het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokken bij interne collega’s en externe deskundigen. Voor het management kun je een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. Je weet van aanpakken en toont een ondernemende houding.

Dit is jouw toekomst

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een organisatie waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie worden aangeboden. Soms zijn dat organisaties die combinaties van deze diensten aanbieden, zoals een Integraal Kindcentrum (IKC) of brede school. Ook kan de gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkzaam zijn in organisaties die opvoedingsondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstand, een zintuigelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking of vanwege de leef- of opvoedingssituatie.

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt in groepsverband een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Er zijn twee soorten opleidingen tot Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang bij ons. Kies je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? Dan werk je minimaal 650 uur per jaar en ga je 1 dag per week naar school. Kies je voor de beroepsopleidende leerweg (BOL)? Dan ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk.

De opleiding duurt drie jaar. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Sociaal Werk, Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten van jouw gekozen opleiding en krijg je specifieke beroepsgerichte vakken.

Op school krijg je ook Nederlands, Engels en Rekenen. Daarin doe je examen. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet ‘proeve van bekwaamheid’.

Leer bij een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je er bij ons voor kiezen om de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf te volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een school. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of -vrouw.

Je kunt de BOL-opleiding volgen bij de onderwijsbedrijven:

Geef bij je aanmelding aan dat je de studie bij een van deze onderwijsbedrijven wilt volgen.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een gespecialiseerd pedagogisch medewerker precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je begeleidt kinderen bij hun ontwikkeling Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je draagt bij aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind/de kinderen
 • Je voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • Je stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • Je ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
 • Je biedt (gespecialiseerde) opvang
 • Je biedt persoonlijke verzorging
 • Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
 • Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Je organiseert werkzaamheden
 • Je voert coördinerende taken uit
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk
 • Je voert beleidsondersteunende taken uit
 • Je voert beheertaken uit

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met deze mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Culturele en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.