‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Onderwijsassistent tweetalig

Aanmelden BOL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25848
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: September

Deze opleiding is voor de februari instroom helaas vol. De eerstvolgende start van de opleiding is september 2021. 

Hieronder lees je een aanvulling op de informatie over de reguliere opleiding Onderwijsassistent.

Dit is jouw toekomst

Je gaat werken binnen tweetalig primair onderwijs (tpo), een internationale basisschool, of tweetalige kinderopvang. Net wat bij jou past.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Deze tweetalige variant van de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 loopt zoveel mogelijk parallel met de gewone opleiding. Je gaat leren en werken (studie en stage). Zo’n opleiding heet beroepsopleidende leerweg (BOL).

In het eerste jaar van de opleiding Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker krijg je een aantal uur extra Engelse les per week, doe je projecten in het Engels, en worden sommige vakken ook al in het Engels gegeven. Je loopt in de tweede helft van het eerste jaar 2 dagen per week stage binnen het tweetalig primair onderwijs of een tweetalig kinderdagverblijf.

Je sluit het eerste jaar af met een reading comprehension test en een afsluitende presentatie in het Engels. Op basis van de resultaten hiervan, je resultaten voor andere vakken en je werk/beroepshouding wordt bepaald of je door mag naar het tweede jaar t-mbo.

Je krijgt in het tweede en derde jaar vakken in het Engels en je volgt ‘Cambridge English’. Daarnaast loop je stage in het buitenland (8 weken), doe je Engelstalige projecten op school en houd je een ‘Student Portfolio’ bij. Daarin houd je je voortgang bij en laat je zien hoe jij je in Engelse vaardigheden ontwikkelt.

Verschillende toetsen zijn in het Engels en de afsluitende proeve van bekwaamheid in het derde jaar is in de praktijk in het Nederlands. Tot slot zijn er verschillende certificaten te behalen, waaronder ‘Tweetalige opleiding’, ‘Internationale stage’ en ‘Cambridge English’.

Kerntaken en verplichte vakken

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je begeleidt kinderen bij hun ontwikkeling Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor
 • Je voert lesactiviteiten uit in overleg met de leraar
 • Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan
 • Je voert taken rondom de lessen uit
 • Je voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma
 • Je voert administratieve taken uit
 • Je houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • Je voert coördinerende taken binnen de school uit

Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap (Citizenship).

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Culturele en maatschappelijke vorming
 • Toegepaste psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • HBO Gezondheidszorg

Kans op stage en werk