‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25603
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Deze opleiding is voor de februari instroom helaas vol. De eerstvolgende start van de opleiding is september 2021. 

Jij bent zorgzaam en kunt je gemakkelijk verplaatsen in de belevings- en leefwereld van een kind. Maar je staat wel stevig in je schoenen: zowel kleine kinderen als oudere kinderen luisteren naar jou als jij ze aanspreekt op hun gedrag. Jij weet de juiste balans te vinden tussen regels en flexibiliteit. Je voelt je verantwoordelijk voor kinderen. Hun ouders merken dat en laten hun kinderen met een gerust hart aan jou over.

Dit is jouw toekomst

Als pedagogisch medewerker kinderopvang werk je binnen een integraal kindcentrum (ICK) of met diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk. Je maakt voortdurend gebruik van taal om de taal-denkontwikkeling van kinderen te stimuleren. Je creëert een veilige, vertrouwde omgeving voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt deze opleiding bij ons op twee manieren doen:
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en ga je 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je 4 dagen per week naar school en werk je 1 dag per week: beroepspraktijkvorming. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten van jouw opleiding en krijg je specifieke beroepsgerichte vakken.
De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examen. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kunt. Dat examen heet ‘proeve van bekwaamheid’.

Leer bij een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je er bij ons voor kiezen om de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf te volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een school. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of -vrouw.

Dit zijn de onderwijsbedrijven:

Geef bij je aanmelding aan dat je de studie bij een van deze onderwijsbedrijven wilt volgen.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een pedagogisch medewerker kinderopvang precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je begeleidt kinderen bij hun ontwikkeling
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
  • Je draagt bij aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind/de kinderen in de kinderopvang
  • Je voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
  • Je stelt een activiteitenprogramma op
  • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
  • Je zorgt voor uitvoering van een dagprogramma
  • Je biedt persoonlijke verzorging
  • Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden.

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.