‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25603
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Deze opleiding is voor de februari instroom helaas vol. De eerstvolgende start van de opleiding is september 2021. 

Jij bent zorgzaam en kunt je gemakkelijk verplaatsen in de belevings- en leefwereld van een kind. Maar je staat wel stevig in je schoenen: zowel kleine kinderen als oudere kinderen luisteren naar jou als jij ze aanspreekt op hun gedrag. Jij weet de juiste balans te vinden tussen regels en flexibiliteit. Je voelt je verantwoordelijk voor kinderen. Hun ouders merken dat en laten hun kinderen met een gerust hart aan jou over.

Dit is jouw toekomst

Als pedagogisch medewerker kinderopvang werk je binnen een integraal kindcentrum (ICK) of met diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk. Je maakt voortdurend gebruik van taal om de taal-denkontwikkeling van kinderen te stimuleren. Je creëert een veilige, vertrouwde omgeving voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt deze opleiding bij ons op twee manieren doen:
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en ga je 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je 4 dagen per week naar school en werk je 1 dag per week: beroepspraktijkvorming. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten van jouw opleiding en krijg je specifieke beroepsgerichte vakken.
De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examen. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kunt. Dat examen heet ‘proeve van bekwaamheid’.

Leer bij een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je er bij ons voor kiezen om de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf te volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een school. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of -vrouw.

Dit zijn de onderwijsbedrijven:

Geef bij je aanmelding aan dat je de studie bij een van deze onderwijsbedrijven wilt volgen.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een pedagogisch medewerker kinderopvang precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je begeleidt kinderen bij hun ontwikkeling
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je draagt bij aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • Je voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • Je stelt een activiteitenprogramma op
 • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
 • Je zorgt voor uitvoering van een dagprogramma
 • Je biedt persoonlijke verzorging
 • Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden.

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

 • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
 • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.