‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25477
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Neem jij graag het initiatief? Ben je vriendelijk en creatief en kun je jouw gedrag aanpassen aan wat nodig is in een bepaalde situatie? Dan is de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg misschien iets voor jou! Je doet wat er moet gebeuren en je sluit aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Daarbij geef je goed je eigen grenzen aan.

Dit is jouw toekomst

Als Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg verzorg en begeleid je mensen met een beperking. Het zijn mensen van alle leeftijden met verschillende beperkingen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking maar ook vaak een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Sommige mensen zijn meervoudig beperkt.

Jij ondersteunt deze mensen in hun dagelijks leven op het gebied van wonen en dagbesteding. Je stimuleert ze om zo zelfstandig mogelijk te zijn en geeft hen de aandacht en verzorging die ze nodig hebben. Er zijn allerlei plekken waar deze mensen geholpen worden. Met wonen, werk, dagbesteding en de invulling van vrije tijd. Op die plekken kun jij na je opleiding werken.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg op twee manieren doen.
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en ga je 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Sociaal werk, Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten Maatschappelijke zorg en krijg je beroepsspecifieke vakken.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Leer bij een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je er bij ons voor kiezen om de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf te volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een onderwijslocatie. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of –vrouw.

Je kunt de BOL-opleiding volgen bij onderwijsbedrijf:
Leerhuis Hoenderberg

Geef bij je aanmelding aan dat je de studie bij dit onderwijsbedrijf wilt volgen

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je biedt zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
 • Je stelt het ondersteuningsplan op of levert hier een bijdrage aan
 • Je ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
 • Je ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
 • Je ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt direct betrokkenen (zoals familie en vrienden)
 • Je voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Je voert beheertaken uit
 • Je voert coördinerende taken uit
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, zoals:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Culturele en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.