‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25478
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Merk je precies wat iemand nodig heeft? Neem je initiatief, ben je zorgzaam en voelen mensen zich snel op hun gemak bij jou? Dan is de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen misschien iets voor jou! Je doet wat er moet gebeuren in verschillende situaties. Ook als zo’n situatie verandert. Je sluit aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Jij geeft daarbij goed je grenzen aan.

Dit is jouw toekomst

Als Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen begeleid je mensen die niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Het zijn mensen van alle leeftijden met uiteenlopende problemen. Jij kijkt goed waar je ze het best mee kan helpen en hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn. Cliënten verblijven in verzorgings- of verpleegtehuizen, welzijnsinstellingen of instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd. Op die plekken kun jij na je opleiding werken. Maar ook in de thuiszorg kun je aan de slag.

Je ziet waar het werk beter kan. Dat laat je weten aan je werkgever. Je volgt de ontwikkelingen in je vak. Die kennis gebruik je om de kwaliteit te verbeteren.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen op twee manieren doen.

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en ga je 1 dag per week naar school.

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Sociaal werk, Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten Maatschappelijke zorg en krijg je beroepsspecifieke vakken.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een begeleider specifieke doelgroepen precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je biedt ondersteuning aan specifieke doelgroepen
 • Je levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
 • Je begeleidt specifieke doelgroepen en hun direct betrokkenen (zoals familie en vrienden) bij (dagelijkse) activiteiten
 • Je ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke deelname.

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Culturele en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.