‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Sociaal werker

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25615
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Februari, September

Deze opleiding is voor de februari instroom helaas vol. De eerstvolgende start van de opleiding is september 2021. 

Jij bent sociaal vaardig en kunt je goed inleven in de ander, je kunt voor jezelf opkomen. Bij anderen herken jij talenten en mogelijkheden en het lukt jou met jouw positieve levenshouding mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Jij voelt je betrokken bij andere mensen, maar kunt – als dat beter is – ook de nodige afstand bewaren. Omdat je tegen onverwachte situaties kunt aanlopen, moet je goed kunnen improviseren. Dit werk kun je alleen goed doen als je een vertrouwensband opbouwt met je cliënten, daarom moet je betrouwbaar en integer zijn.

Dit is jouw toekomst

De sociaal werker staat middenin de samenleving en is een mensenmens. Je bent werkzaam in diverse omgevingen waarin mensen individueel of in groepsverband begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Waardoor zij kunnen functioneren in hun eigen leefomgeving en kunnen deelnemen in de maatschappij. Je ondersteunt bij diverse leefgebieden, denk aan wonen en leefbaarheid, financiën, werk, opleiding, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid en zingeving. Je begeleidt mensen om de regie over hun eigen leven te hebben. Je biedt een luisterend oor en weet naar welke instanties je een cliënt het beste kunt verwijzen. Het is heel afwisselend werk, want de hulpvraag kan erg uiteen lopen. Bij jouw werk hoort ook dat je overlegt met andere hulpverleners en instanties en dat je rapporten schrijft en dossiers maakt.

De sociaal werker kan werkzaam zijn in een veelheid aan organisaties zoals binnen het wijkgerichte welzijnswerk gemeenten, centra voor werk en inkomen, organisaties voor algemeen maatschappelijk werk, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, slachtofferhulp, leerplicht schuldhulpverlening, woningbouwcorporatie, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Er zijn twee soorten opleidingen tot sociaal werker bij ons.

Kies je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dan werk je minimaal 650 uur per jaar en ga je 1 dag per week naar school. Kies je voor de beroepsopleidende leerweg (BOL) dan ga je 5 dagen per week naar school en loop je stage (beroepspraktijkvorming). In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Sociaal werk, Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg.

Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen medestudenten Sociaal werker en krijg je specifieke beroepsgerichte vakken.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een sociaal-cultureel werker precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken
  • Inventariseert de vraag naar sociaal werk
  • Versterkt het sociale netwerk
  • Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie
  • Zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten
  • Evalueert de aanpak
 • Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken
  • Voert het beleid uit
  • Voert administratieve taken uit
  • Werkt aan professionele ontwikkeling
  • Werkt aan kwaliteit

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

 • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
 • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3) vergelijkbaar beroep

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Cultureel en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie PABO
 • Lerarenopleidingen Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.