‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Thuisbegeleider

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25479
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Ben je een doorzetter, betrouwbaar en kun jij goed met mensen omgaan? Heb je respect voor hen, ook als ze anders denken dan jij? Dan is de opleiding Thuisbegeleider misschien iets voor jou! Je moet dan sterk in je schoenen kunnen staan en goed grenzen aangeven. Daarbij houd je altijd rekening met de mening van de ander.

Dit is jouw toekomst

Als Thuisbegeleider help je mensen of gezinnen die lastige problemen hebben. Je werkt vaak samen met andere hulpverleners. Soms werk je in opdracht van de gemeente. Bijvoorbeeld in een wijkteam of in de thuiszorg. Je begeleidt mensen thuis en ook de mensen met wie ze samenwonen. Vaak is dit tijdelijk. In korte tijd begeleid je mensen om zelfstandig te wonen, werken en leven. Je moedigt mensen aan en zorgt er zo voor dat ze actief worden. Soms werk je langer met mensen. Dan kijk je goed hoe het met ze gaat. Je meldt het als er problemen kunnen komen. En je probeert problemen te voorkomen. Als het goed gaat, probeer je dat zo te houden. Soms geef je mensen zorg. Bijvoorbeeld als ze op een wachtlijst staan voor zorg. En soms probeer je te voorkomen dat iemand weer fouten maakt (terugvalpreventie).

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Thuisbegeleider op twee manieren doen:

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar en ga je 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding is het eerste jaar voor iedereen hetzelfde. Daarna kies je vakken waarin je je diploma wilt halen: je uitstroomrichting.  En je kiest dan ook extra vakken, keuzedelen. Je krijgt veel begeleiding.

De opleiding duurt 3 jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlans, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examen. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een thuisbegeleider precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je biedt specifieke ondersteuning in de thuisbegeleiding
 • Je maakt samen met de cliënt het ondersteuningsplan
 • Je biedt psychosociale ondersteuning
 • Je ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven
 • Je stimuleert de cliënt het sociale netwerk te versterken
 • Je ondersteunt en begeleidt de cliënt bij opvoeding
 • Je voert coördinerende taken uit
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

 • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
 • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3) vergelijkbaar beroep

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, zoals:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening.
 • Cultureel en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Klik hier voor de laatste informatie.