‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Thuisbegeleider

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25479
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Ben je een doorzetter, betrouwbaar en kun jij goed met mensen omgaan? Heb je respect voor hen, ook als ze anders denken dan jij? Dan is de opleiding Thuisbegeleider misschien iets voor jou! Je moet dan sterk in je schoenen kunnen staan en goed grenzen aangeven. Daarbij houd je altijd rekening met de mening van de ander.

Dit is jouw toekomst

Als Thuisbegeleider help je mensen of gezinnen die lastige problemen hebben. Je werkt vaak samen met andere hulpverleners. Soms werk je in opdracht van de gemeente. Bijvoorbeeld in een wijkteam of in de thuiszorg. Je begeleidt mensen thuis en ook de mensen met wie ze samenwonen. Vaak is dit tijdelijk. In korte tijd begeleid je mensen om zelfstandig te wonen, werken en leven. Je moedigt mensen aan en zorgt er zo voor dat ze actief worden. Soms werk je langer met mensen. Dan kijk je goed hoe het met ze gaat. Je meldt het als er problemen kunnen komen. En je probeert problemen te voorkomen. Als het goed gaat, probeer je dat zo te houden. Soms geef je mensen zorg. Bijvoorbeeld als ze op een wachtlijst staan voor zorg. En soms probeer je te voorkomen dat iemand weer fouten maakt (terugvalpreventie).

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Thuisbegeleider op twee manieren doen:

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar en ga je 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding is het eerste jaar voor iedereen hetzelfde. Daarna kies je vakken waarin je je diploma wilt halen: je uitstroomrichting.  En je kiest dan ook extra vakken, keuzedelen. Je krijgt veel begeleiding.

De opleiding duurt 3 jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlans, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examen. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een thuisbegeleider precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je biedt specifieke ondersteuning in de thuisbegeleiding
 • Je maakt samen met de cliënt het ondersteuningsplan
 • Je biedt psychosociale ondersteuning
 • Je ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven
 • Je stimuleert de cliënt het sociale netwerk te versterken
 • Je ondersteunt en begeleidt de cliënt bij opvoeding
 • Je voert coördinerende taken uit
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, zoals:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening.
 • Cultureel en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Klik hier voor de laatste informatie.