Taal – mee kunnen doen in de maatschappij  

Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving, is de beheersing van de Nederlandse taal heel belangrijk. Wie de Nederlandse taal niet, of onvoldoende, beheerst, heeft minder participatie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is zonde, iedereen verdient de kans om een opleiding te volgen en zichzelf verder te ontwikkelen. In de vakgebieden waar wij actief zijn met ons scholingsaanbod merken we dat het taalniveau van cursisten een punt van aandacht is. Daarom zetten wij in op een aanbod van verschillende taalopleidingen.   

Taal (op tijd) op peil

De eerstvolgende taalopleiding die wij op de planning hebben staan heeft te maken met aangescherpte kwaliteitseisen voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang en voorschoolse educatie. Deze gelden met ingang van 1 januari 2025. Eén van de maatregelen is dat de pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F1 voor mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B2 staat hieraan gelijk.

Voor die (nieuwe) medewerkers waarbij twijfels over het juiste taalniveau bestaan, bieden wij bijscholing. Er wordt gestart met een instaptoets. De uitslag bepaalt wie voor welke scholing in aanmerking komt:

  1. Taal (op tijd) op peil – lesprogramma en examen (20 weken) – Professionals programma van MBO Amersfoort
  2. Taal (op tijd) op peil – examen (10 weken) – Professionals programma van MBO Amersfoort

Met deze opleiding zorgen wij ervoor dat jouw medewerkers op tijd aan het gestelde taalniveau voldoen.

Subsidie ‘Tel mee met Taal’

Via “Tel mee met Taal” is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van werknemers. Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 is het mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Benieuwd of jouw bedrijf hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op: Subsidie voor werkgevers | Subsidie Tel mee met Taal | Tel mee met Taal.