Aanbod

Aanbod Vakgebied Type Afrondingsbewijs
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (BBL) Kinderopvang, Zorg en Welzijn Opleiding Mbo-diploma
Pedagogisch medewerker kinderopvang (BBL) Kinderopvang, Zorg en Welzijn Opleiding Mbo-diploma
Tijdig herkennen en melden van (vermoedens van) kindermishandeling Kinderopvang, Zorg en Welzijn Cursus Bewijs van deelname
Werken met baby's Kinderopvang, Zorg en Welzijn Opleiding Certificaat
Voorschakeltraject Nederlandse taal in de kinderopvang Kinderopvang, Zorg en Welzijn Cursus Bewijs van deelname
Pedagogisch medewerker kinderopvang (verkort) Kinderopvang, Zorg en Welzijn Opleiding Mbo-diploma
Sport en spelmaster kinderopvang Kinderopvang, Sport, Zorg en Welzijn Cursus Bewijs van deelname